Jestem niepełnoletni. Czy mogę wziąć udział w kursie?

W kursie lawinowym możesz wziąć udział wraz z rodzicem (lub opiekunem prawnym). Jeśli zaś chcesz wziąć udział w kursie samodzielnie to w tym wypadku warunkiem uczestnictwa jest min. 16 lat oraz pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
W każdej takiej sytuacji prosimy o bezpośredni kontakt: info@kursylawinowe.pl.