Wyprawa w góry zawsze wiąże się z ryzykiem. To co sprawia, że góry są tak dla nas pociągające często jest też przyczyną wypadków. Nawet bardzo doświadczony, obyty z górami turysta nie jest w stanie zawsze uniknąć sytuacji, w której może potrzebować pomocy. Dlatego tak ważne jest, by wybierając polisę dobrze przemyśleć decyzję. Spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań.

Jaki jest cel wyprawy?

Przy wyborze polisy górskiej to jedno z najważniejszych pytań. Wyprawa za granicę wymaga całkowicie innej ochrony niż eksploracja polskich gór. To dlatego, że Polska jest ostatnim krajem w Europie, w którym koszty ratownictwa całkowicie są refundowane z budżetu państwa.

Wyjeżdżając za granicę musisz mieć polisę, która co najmniej obejmie koszty akcji ratunkowej. Warto jednak mieć szerszą ochronę, obejmującą koszty leczenia, transport medyczny, pomoc prawną i wreszcie ubezpieczenie od następstw wypadków (NNW).

Oczywiście wiele zależy od państwa, do którego wyruszamy. Podróżując po Europie można liczyć na pomoc medyczną w ramach EKUZ, ale nie w każdej sytuacji. W wielu krajach UE opłaty bezpośrednio niezwiązane z leczeniem, jak np. koszty akcji ratunkowej, przewozu karetką, wybrane leki czy wyżywienie pacjenta, wymagają dodatkowej opłaty i realizowane są tylko w publicznych placówkach.

Wyprawa poza Stary Kontynent to w razie zachorowania lub wypadku zdecydowanie większe ryzyko konieczności pokrycia kosztów leczenia z własnej kieszeni. W wielu krajach znacznie też trudniej też o organizację akcji ratunkowej, czy pomocy medycznej. Posiadanie polisy to już nie tylko kwestia pokrycia kosztów pomocy, ale może decydować o życiu i zdrowiu.

W Polsce także potrzebujesz ochrony

Niestety większość z nas zapomina o ubezpieczeniu na terenie Polski. Częściowo to zrozumiałe, ponieważ ratownictwo i koszty leczenia (przynajmniej teoretycznie) pokrywa państwo. Praktyka jednak pokazuje, że w razie wypadku często pozostajemy zdani na siebie. Dlatego warto się zabezpieczyć przed konsekwencjami finansowymi wykupując NNW i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Tu warto zwrócić uwagę na ostatnie dane słowackich ratowników, które pokazują, że koszty co trzeciej akcji ratunkowej z udziałem polskich turystów pokrywane są z ich kieszeni. Jednym z powodów jest ryzyko nieświadomego przekroczenia granicy w górach. Coraz częściej się zdarza, że turyści ulegają wypadkom po drugiej stronie granicy. Nawet przy dobrych warunkach atmosferycznych często trudno zorientować się, kiedy przekroczyliśmy granicę państwa, ponieważ nie jest ona wyraźnie oznaczona.

Jakie aktywności będziesz uprawiać?

Większość standardowych polis turystycznych nie obejmuje uprawnia sportów wysokiego ryzyka. Kupując ubezpieczenie musisz więc koniecznie wybrać takie, które obejmuje zakresem dyscypliny, które faktycznie będziesz uprawiał. Niemal wszystkie aktywności górskie zaliczane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe do sportów ryzykownych. Dotyczy to także narciarstwa poza trasami, a czasem także standardowej formy uprawiania tej dyscypliny.

Oczywiście wyższe ryzyko to także wyższa składka na polisie, jednak tu nie można oszczędzać. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Jak często wyjeżdżasz?

Jest to istotne przy wyborze okresu ubezpieczenia. Jeśli wyruszasz w góry raz, dwa razy w roku, na krótkie wyjazdy (około tygodniowe), można wykupić polisę tylko na konkretny czas wyprawy. Jeśli jednak eksplorujesz górskie szlaki częściej, bardziej opłacalny będzie program roczny. Po pierwsze zaoszczędzisz na składce, po drugie czas związany z wszystkim formalnościami. Niektóre programy roczne mają też ofertę rabatową, która pozwala zaoszczędzić np. na noclegach, skipassach, czy po prostu zakupach sprzętu sportowego.

Co po powrocie do domu?

Ochrona na czas po powrocie do domu to oczywiście indywidualna sprawa. Jej wybór zależy od tego jaki zawód wykonujesz i w jakiej formie, jakie są Twoje zobowiązania finansowe, sytuacja rodzinna. W zależności od tych zmiennych trzeba samemu zdecydować, czy takie wsparcie będzie konieczne np. w przypadku długiego okresu rekonwalescencji.

Najprostszym zabezpieczeniem jest wykupienie polisy NNW, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie wypadku (tu także trzeba sprawdzić, czy obejmuje sporty wysokiego ryzyka). Wciąż pojawia się wiele nowych rozwiązań, jak np. ubezpieczenie kosztów leczenia w kraju po powrocie z wyprawy, czy ubezpieczenie utraty dochodu. Szeroki zakres świadczeń powypadkowych można także otrzymać w ramach osobnej polisy na życie.

Jest z czego wybierać

Rynek oferuje wiele ubezpieczeń turystycznych, dlatego najlepsza opcja to taka, która jest dopasowana do planowanych aktywności. Zwłaszcza jeśli są to aktywności górskie. Aby zapewnić sobie spokojny wyjazd i bezpieczny powrót, warto przeanalizować zakres ubezpieczenia i koniecznie listę wyłączeń z odpowiedzialności ubezpieczyciela (znajdziecie ją w OWU) i wybrać najlepszą opcję dla siebie.

Największy polski ubezpieczyciel PZU oferuje dwa dedykowane programy górskie. Na zagraniczne wyprawy dedykowany jest Bezpieczny Powrót, stworzony we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu.
Dla osób, które często ruszają w Polskę PZU przygotowało program Szlaki bez Granic rekomendowany przez GOPR.

Tu sprawdzicie szczegóły >