Polityka prywatności

Celem gromadzenia przez nas danych osobowych jest możliwość rezerwacji miejsc w czasie szkoleń, lepszej komunikacji oraz lepszej obsługi. Nie będziemy wypożyczać ani odsprzedawać Twoich informacji żadnym firmom trzecim i zawsze będziemy zarządzać Twoimi danymi osobowymi zgodnie z aktualnymi dyrektywami i obowiązującym prawem.

Jakie dane personalne zbieramy i dlaczego?

W trakcie rezerwacji szkolenia prosimy Cię o podanie: imienia, nazwiska, adresu email i numeru telefonu. Zachowane dane osobowe będą używane tylko w celu przetworzenia Twojej rezerwacji przez nasz system płatności lub w celach marketingowych jeśli wyrażona zostanie na to zgoda.

Używamy Twoich danych osobowych do:

  • Przetwarzania i zaakceptowania rezerwacji drogą elektroniczną
  • W celu bieżącej komunikacji z Tobą
  • Przetwarzania i załatwienia wszelkich skarg lub zapytań od Ciebie
  • W wypadku zaznaczenia odpowiednich opcji, przesyłania materiałów marketingowych związanych ze  szkoleniami. Jeżeli w jakimkolwiek momencie zmienisz zdanie i nie będziesz chciał otrzymywać od nas powiadomień, możesz wysłać mail na adres info@kursylawinowe.pl lub kliknąć link w otrzymanym e-mailu

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu NIP 8942820279, numer REGON 020000303, KRS 0000223544, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hiszpańskiej 27/8 54-409.

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Prawo daje nam możliwość przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie, takim jak np. ratownicy prowadzący szkolenia, a także organom państwowym, takim jak sąd czy policja, które mogą ich zażądać na podstawie obowiązującego prawa.

Korzystamy z systemu do wysyłki newslettera FreshMail, którego dostawcą jest FreshMail Sp. z o.o Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków NIP 6751496393, z którą zawarliśmy umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

Korzystamy również z systemu płatności Przelewy24, który jest jednym z serwisów DialCom24 Sp. z o.o.ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, z którą zawarliśmy umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych:

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Możesz również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania ich przetwarzania. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz. Jest to proces nieodwracalny, więc wszelkie dane zostaną utracone. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem: info@kursylawinowe.pl