Kurs oceny zagrożenia lawinowego w terenie (dla skiturowców)

Szkolenie dla osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z oceną lokalnego ryzyka lawinowego np. w górach, gdzie nie są opracowywane komunikaty lawinowe.

Szkolenie jest skierowane do osób, które wzięły udział w naszych szkoleniach lawinowych w ostatnich trzech sezonach zimowych,  posiadających już umiejętności posługiwania się elementarnymi metodami redukcji ryzyka, wraz z metodą 3×3, oraz znają zasady obliczania ryzyka pozostałego metodą Muntera. Szkolenie jest adresowane TYLKO do skiturowców (lub splitboarderów) ze względu na konieczność ujednolicenia sposobu poruszania się w terenie. Szkolenie – poza krótkim przypomnieniem – NIE OBEJMUJE metod ratownictwa partnerskiego z wykorzystaniem lawinowego ABC (detektor, sonda, łopatka).

Cena obejmuje:

  • 2 noclegi w schronisku
  • opłatę klimatyczną
  • 3 dni szkolenia przez ratowników TOPR
  • wypożyczenie sprzętu lawinowego (detektor, sonda, łopatka)
Kurs oceny zagrożenia lawinowego w terenie (dla skiturowców)
1

Piątek

16:00 – 19:00 – wykład dla całej grupy, wydanie sprzętu
2

Sobota


9:00 – 17:00 – zajęcia praktyczne w dwóch sześcioosobowych grupach (trasa wycieczki zależna od warunków)
18:00 – 19:00 – wykład dla całej grupy

3

Niedziela

9:00 – 14:00 – zajęcia praktyczne w dwóch sześcioosobowych grupach (trasa wycieczki zależna od warunków)


Podane godziny mogą ulec zmianie np. z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne
Kurs oceny zagrożenia lawinowego w terenie (dla skiturowców)
Kurs oceny zagrożenia lawinowego w terenie (dla skiturowców)